Aktualności

6 Konferencja the European Association of Health Law pt.” Health Rights Regulations and the Distribution of Healthcare in Europe”

27-29.09.2017

 

27-29 września 2017 Dr Katarzyna Mełgieś podczas 6 Konferencji the European Association of Health Law pt.” Health Rights Regulations and the Distribution of Healthcare in Europe” w Bergen (Norwegia) zaprezentowała referat nt. “Access to Innovative Healthcare Services – Poland’s Legal Perspective”

 
eahl2017.org


31 MARQUES Annual Conference w Pradze “BRANDS and CULTURE”

19-22.09.2017

 

19-22 września 2017 – T. Mielke and J. Piwowar uczestniczyli w 31 MARQUES Annual Conference w Pradze, Republika Czeska, która odbyła się pod przewodnim tytułem “BRANDS and CULTURE”.

 
31 MARQUES Annual Conference w Pradze “BRANDS and CULTURE”


6 Konferencja the European Association of Health Law pt.” Health Rights Regulations and the Distribution of Healthcare in Europe”

7-8.09.2017

 

mec. Katarzyna Mełgieś uczestniczyła w XIII międzynarodowym sympozjum pt.: „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce. Startupy i co dalej?” zorganizowanym przez UPRP w Krakowie w dniach 7-8 września 2017 r.

 
[TRANSMISJA / WEBCAST] XIII międzynarodowe sympozjum pt.: „Własność intelektualna w innowacyjnej gospodarce. Startupy i co dalej?”


Warsztaty muzyczne “Blues nad Bobrem” w Bolesławcu

9.08.2017

 

9 sierpnia 2017 r. w czasie warsztatów muzycznych “Blues nad Bobrem” w Bolesławcu adwokat Tomasz Mielke prowadził wykład pt. “Prawo własności intelektualnej w codziennej pracy profesjonalnego muzyka”.

 


Tu wraz z Anną Zakrocką i Katarzyną Karcz, Karcz Zakrocka Patent and Trademark Attorneys, podczas przyjęcia zorganizowanego przez Gómez-Acebo & Pombo Abogados, S. L. P. na Stadione Camp Nou.

INTA 139

20-24.05.2017

 

W dniach 20-24 maja 2017 dr Katarzyna Mełgieś była w Barcelonie, r. w czasie trwania 139 dorocznego spotkania INTA, tym razem zorganizowanego w Europie.


Konferencja naukowa: “Prawo w psychologii i medycynie

18.05.2017

 

18 maja 2017 r. w Warszawie podczas konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet SWPS w Warszawie pt. ”Prawo w psychologii i medycynie” dr Katarzyna Mełgieś podzieliła się z jej uczestnikami swoimi uwagami dotyczącymi aspektów prawnych prowadzenia i udostępniana dokumentacji w pracy psychologa i psychoterapeuty;

 


Konferencja naukowa: “Odpowiedzialność w ochronie zdrowia”

17.05.2017

 

17 maja 2017 r. dr Katarzyna Mełgieś wystąpiła w Lublinie podczas konferencji pt. Odpowiedzialność w ochronie zdrowia zorganizowanej przez Wydział Prawa UMCS w Lublinie przedstawiając problemy związane z odpowiedzialnością podmiotów za dostępność produktów leczniczych;

 


Ogólnopolska Konferencja Prawno-Medyczna

08.12.2016

 

Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Prawno-Medycznej, która miała miejsce w dniach 6 i 7 grudnia 2016 r. w Rzeszowie dr Katarzyna Mełgieś wygłosiła referat dotyczący administracyjno-procesowych aspektów postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów odwołując się do stosownych statyk w tym zakresie i orzecznictwa sądowego.

 
Ogólnopolska Konferencja Prawno-Medyczna


93 Konferencja PTMG

09.10.2016

 

Podczas 93 Konferencji PTMG, która w tym roku odbyła się w Oslo, Norwegia w dnia 5-8 października 2016 r. pod motywem przewodnim „A Taste of Trade Marks” kancelarię reprezentował mec. Tomasz Mielke.


AIPPI World Congress 2016

21.09.2016

 

Podczas AIPPI World Congress 2016, który odbył się w dniach 16-20 września 2016 r. w Mediolanie, Kancelarię reprezentował mec. Jaromir Piwowar.

 
AIPPI World Congress 2016


XII Międzynarodowe Sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” – STARTUPY W ŚWIECIE INNOWACJI

02.09.2016

 

Mec. Tomasz Mielke i mec. Katarzyna Mełgieś wzięli udział w XII Międzynarodowym Sympozjum „Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce” STARTUPY W ŚWIECIE INNOWACJI, zorganizowanym w Krakowie w dniu 1 września 2016 r. przez Urząd Patentowy RP przy wsparciu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., Akademii Górniczo-Hutniczej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Świętokrzyskiej, Politechniki Wrocławskiej oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Dodatkowo Mec. Mełgieś uczestniczyła w warsztatach pt. Własność intelektualna w sektorze farmaceutyczno-medycznym „Czy jesteśmy innowacyjni?” zorganizowanych w ramach projektu „Własność intelektualna a rozwój ekonomiczno-społeczny” przez Urząd Patentowy RP i WIPO.

 
Program Sympozjum Krakow 2016


“Public and Private Entities in Polish Health Care System – Synergy or Competition”

04.04.2016

 

Dr Katarzyna Mełgieś 3 czerwca 2016 r. w Lublinie podzieliła się swoimi opiniami z uczestnikami naukowej konferencji międzynarodowej nt. Current Health Law Issues in Central and Eastern Europe wygłaszając referat nt. „Public and Private Entities in Polish Health Care System – Synergy or Competition”. Prelegenta zaprezentowała uczestnikom obowiązujące w Polsce prawne podstawy współistnienia prywatnych i publicznych podmiotów w systemie ochrony zdrowia i planowane zmiany w tym obszarze.


Konferencja BIOWĘGIEL W POLSCE

01.04.2016

 

W dniach 30-31 maja 2016 r. w Serocku, miała miejsce konferencja BIOWĘGIEL W POLSCE: nauka, technologia, biznes 2016 – zorganizowana przez Magazyn Biomasa oraz Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Dr Katarzyna Mełgieś wraz z dr inż. Krystyną Malińską z Politechniki Częstochowskiej wygłosiły dwa wspólne referaty: „Aspekty prawe i wymagania jakościowe dla biowęgla wprowadzanego do gleb” oraz „Wymagania prawne dla przetwarzania osadów ściekowych do biowęgla”; http://magazynbiomasa.pl/konferencja-biowegiel-polsce-program-wydarzenia/. Prelegentki podjęły się próby zakreślenia prawnego statusu nowego materiału jakim jest biowęgiel, rozmienianego jako efekt poddania biomasy procesom pirolizy, ze względu na różne sposoby jego pozyskiwania, jak i zastosowania. Materiał ten ze względu na jego naturę wydaje się być atrakcyjny dla współczesnych innowacyjnych sposobów współistnienia gospodarki i środowiska.


Konferencja naukowa

22.04.2016

 

Dr Katarzyna Mełgieś wygłosiła w Olsztynie w dniu 21 kwietnia 2016 r. prelekcję nt. „Procesowy model udzielania praw ochronnych na znaki towarowe oraz uznawania w Polsce skutków ich międzynarodowej rejestracji” podczas konferencji naukowej zorganizowanej przez Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olszynie „Gospodarka narodowa a rynek wewnętrzny Unii Europejskiej – prawno-ekonomiczne problemy integracji”;


Commercial Side of IP

19.11.2015

 

Mecenas Katarzyna Mełgieś wzięła udział w dniu 18 listopada 2015 r. w Warszawie w szkoleniowej konferencji pt. Commercial Side of IP zorganizowanej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie oraz Stowarzyszenie Licensing Executives Society Poland;


Konferencja „Współpraca w Ochronie Praw”

02.10.2015

 

Mec. J. Piwowar i mec. T. Mielke podczas VI Konferencji Programu „Współpraca w Ochronie Praw” organizowanej przez portal ALLEGRO.PL, która odbyła się 1 października 2015 r. w Warszawie, wymieniali swoje uwagi z uczestnikami spotkania.


87 konferencja PTMG

02.10.2015

 

W dniach od 30 września do 2 października 2015 r. w Warszawie miała miejsce doroczna 87 konferencja PTMG (Pharmaceutical Trade Marks Group) nt. : ‘A Polish Rhapsody – Stay Tuned in Pharmaceutical Trade Marks’. Mecenas Katarzyna Mełgieś reprezentowała Kancelarię podczas spotkania.

Mec. Jaromir Piwowar wziął udział w spotkaniu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie zatytułowanym „Internetowe naruszenia własności intelektualnej”, dzieląc się m.in. swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi dotychczasowej współpracy z organami ścigania w dyskutowanym obszarze.


Konferencja MARQUES

26.09.2015

 

Adwokat Tomasz Mielke uczestniczył w dniach od 15 do 18 września 2015 w 29 corocznej konferencji organizowanej Stowarzyszenie MARQUES. Tegoroczna konferencja była zatytułowana “Mind the Brand! Psychology of Brands i odbyła się w Wiedniu.


21. Annual Congress of the World Association for Medical Law

31.08.2015

 

dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz wystąpiła jako prelegentka podczas 21. Annual Congress of the World Association for Medical Law, odbywającym się w dniach 2-6 sierpnia 2015 r. w Koimbrze (Portugalia).
 
Mec. Miaskowska-Daszkiewicz zaprezentowała referat pt. “Older People in the Maze of the Health Care System ‐ Polish Experiences”, wpisując się w problematykę jednego z paneli kongresu: “Ageing & Health Law”.

Pozostałe panele dotyczyły następujących zagadnień: “Information Technology & Health Law”, “Public Health & Health Law”, “Islamic Bioethics”, “Reproductive Rights”, “Migration & Health Law”.


Audycja radiowa „wolność panoramy”

28.07.2015

 

16 lipca 2015 r. mec. Katarzyna Mełgieś wypowiadała się w PolskimRadio24 na temat regulacji prawnych obowiązujących w Polsce i innych krajach UE dotyczących „wolności panoramy”. Temat ten ostatnio był szeroko dyskutowany w związku z dyskusją i głosowaniem jakie odbyło się w Parlamencie Europejskim 9 lipca 2015 r. nad raportem Julii Redy dotyczącym zmian w regulacjach w zakresie prawa autorskiego;

 
http://www.polskieradio.pl/130/4433/Artykul/1475837/


Nowelizacja ustawy

14.05.2015
 

W Dzienniku Ustaw pod poz. 658 opublikowana została istotna nowelizacja ustawy z 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270, ze zm.). Nowe rozwiązania prawne będą obowiązywać od dnia 15 sierpnia 2015 r. Szerzej na temat zmian wypowiadali się dr Katarzyna Mełgieś i adwokat Tomasz Mielke na łamach Gazety prawnej;

 
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/870612,szybsze-rozstrzyganie-sporow-z-urzedem.html