Attorney, member of Warsaw Bar Association (entry number: WAW/Adw/5762). Graduate of the Faculty of Law and Administration at the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw.

He acts as the Deputy Disciplinary Attorney of the Bar Association in Warsaw.

Areas of practice

Criminal lawyer with experience in handling large, media-driven trials. He has a particular interest in cases concerning compensation and damages for wrongful conviction, temporary arrest or detention. Adam Janus serves and advises business entities and non-governmental organisations (associations and foundations) on issues related to the criminal liability of managers and executives.

Mobile: +48 506 944 654

e-mail: adamjanus@mmplegal.pl

About us

Our offer is the result of many years of extensive professional practice and scientific passion and interest grounded in the academic activities of our lawyers. This allows us to provide legal advice and solve legal problems in a manner tailored to the individual needs of the client, taking into account the complex nature of each case.

The key practice of our law firm is broadly understood consultancy in the field of commercial law, including corporate law, labour law, as well as intellectual property law. Our attorneys are experienced in working with both domestic and foreign clients. We provide legal assistance to entrepreneurs at all stages of their activities, from projects that initiate business activity, through its continuation and related transformation processes, to the stage of its termination.

An important pillar of our offer is also legal assistance in criminal law. Our lawyers act as attorneys and defenders at every stage of criminal proceedings.

We guarantee high quality legal assistance, commitment and timely delivery. We do not avoid difficult and complex legal problems. We offer full legal representation as well as ongoing legal services, always bearing in mind the need for a personalised approach to each case and the client’s needs.

We provide our services in Polish and English.

We look forward to working with you.

O nas

Nasza oferta powstała jako rezultat wieloletniej i bogatej praktyki zawodowej oraz naukowych pasji i zainteresowań ugruntowanych działalnością akademicką naszych prawników. Pozwala nam to na prowadzenie doradztwa prawnego i rozwiązywanie problemów prawnych w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając złożony charakter każdego z przypadków.


Kluczową praktyką naszej Kancelarii jest szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, prawa pracy, a także prawa własności intelektualnej. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają doświadczenie wynikające zarówno ze współpracy z klientami krajowymi, jak i zagranicznymi. Świadczymy pomoc prawną przedsiębiorcom na wszystkich etapach prowadzenia ich działalności, począwszy od projektów inicjujących działalność gospodarczą, poprzez etapy jej kontynuacji, związane także z procesami przekształceniowymi, aż do etapu jej zakończenia.
Istotny filar naszej oferty to także pomoc prawna z zakresu prawa karnego. Prawnicy naszej Kancelarii występują jako pełnomocnicy oraz obrońcy na każdym etapie postępowania karnego.


Każdemu Klientowi oferujemy wysoką jakość świadczonej pomocy prawnej, zaangażowanie oraz terminowość w jej realizacji. Nie unikamy trudnych i złożonych problemów prawnych. Oferujemy zastępstwo procesowe w pełnym zakresie, jak również bieżącą obsługę prawną, zawsze mając na uwadze konieczność indywidulnego podejścia do każdej sprawy i potrzeb klienta.


Świadczymy nasze usługi w języku polskim oraz angielskim.

Zapraszamy do współpracy.