Dr Wojciech

Włodarczyk

Wojciech Włodarczyk (born 1970) – PhD in law, graduate of the John Paul II Catholic University of Lublin and postgraduate studies in the field of industrial property law at the Jagiellonian University. In the years 1995-2011 an academic teacher (assistant and lecturer) at the Department of Administrative Law of the Catholic University of Lublin, supervised by Prof. Wojciech Łączkowski – a long-term judge of the Constitutional Tribunal, member of the Monetary Policy Council and the Chairman of the National Electoral Commission. He wrote his doctoral dissertation on trademark protection law under the supervision of an outstanding specialist in this field – Prof. Ryszard Skubisz. This dissertation was prepared for print and published as a book entitled The Distinguishing Capacity of a Trade Mark (Zdolność odróżniająca znaku towarowego, Lublin 2001). It was the first scientific presentation of this issue in Poland in the context of new legislation, which was thoroughly reformed by the Industrial Property Law Act of 2000.

Since 1995, for 16 years, he has tried to combine university teaching with professional practice as a legal advisor and patent attorney. Currently, he gives lectures and conducts didactic classes only as a guest speaker at the invitation of prestigious professional and educational institutions. He is an author of numerous publications. He speaks English and has a passive knowledge of German.

He holds the professional titles of European Patent Attorney before the European Patent Office, Patent Attorney in Poland and Professional Representative for designs and marks in the EU. He remains a member of the Polish Chamber of Patent Attorneys (Warsaw) and the Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (Munich). He started his regular business practice in 1998 as an intangible assets specialist in well-known companies of the food industry. He has been very closely associated with this industry as a lawyer and patent attorney until today. He has experience of intensive cooperation with both small and medium-sized business and large companies, including global corporations. He is also a particularly valued advisor in the field of industrial property law among internationally renowned designers and fashion creators. In these and many other industries he has handled the cases of many well-known and famous brands. Over the years he has cooperated as a patent attorney with many law firms and legal advisers. He has also co-founded teams with other patent attorneys or lawyers to deal with particularly precedential cases. He is an arbitrator in the Arbitration Court for Internet Domains in Warsaw at the Polish Chamber of Information Technology and Telecommunications, and also – as a domain name judge – in the Arbitration Court at the Polish Chamber of Commerce in Warsaw. He is a partner in the expert partnership Włodarczyk + Włodarczyk patent attorneys.

Wojciech is married. He is passionate about gardening, which practices in his free time, and is enchanted with the ideas propagated by the French gardener Gilles Clément. He is an expert in the history of architecture, and in this field he is an admirer of the works of Sou Fujimoto. He remains very devoted (with reciprocity) to his beloved cat, whose name is Sou.

About us

Our offer is the result of many years of extensive professional practice and scientific passion and interest grounded in the academic activities of our lawyers. This allows us to provide legal advice and solve legal problems in a manner tailored to the individual needs of the client, taking into account the complex nature of each case.

The key practice of our law firm is broadly understood consultancy in the field of commercial law, including corporate law, labour law, as well as intellectual property law. Our attorneys are experienced in working with both domestic and foreign clients. We provide legal assistance to entrepreneurs at all stages of their activities, from projects that initiate business activity, through its continuation and related transformation processes, to the stage of its termination.

An important pillar of our offer is also legal assistance in criminal law. Our lawyers act as attorneys and defenders at every stage of criminal proceedings.

We guarantee high quality legal assistance, commitment and timely delivery. We do not avoid difficult and complex legal problems. We offer full legal representation as well as ongoing legal services, always bearing in mind the need for a personalised approach to each case and the client’s needs.

We provide our services in Polish and English.

We look forward to working with you.

O nas

Nasza oferta powstała jako rezultat wieloletniej i bogatej praktyki zawodowej oraz naukowych pasji i zainteresowań ugruntowanych działalnością akademicką naszych prawników. Pozwala nam to na prowadzenie doradztwa prawnego i rozwiązywanie problemów prawnych w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając złożony charakter każdego z przypadków.


Kluczową praktyką naszej Kancelarii jest szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, prawa pracy, a także prawa własności intelektualnej. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają doświadczenie wynikające zarówno ze współpracy z klientami krajowymi, jak i zagranicznymi. Świadczymy pomoc prawną przedsiębiorcom na wszystkich etapach prowadzenia ich działalności, począwszy od projektów inicjujących działalność gospodarczą, poprzez etapy jej kontynuacji, związane także z procesami przekształceniowymi, aż do etapu jej zakończenia.
Istotny filar naszej oferty to także pomoc prawna z zakresu prawa karnego. Prawnicy naszej Kancelarii występują jako pełnomocnicy oraz obrońcy na każdym etapie postępowania karnego.


Każdemu Klientowi oferujemy wysoką jakość świadczonej pomocy prawnej, zaangażowanie oraz terminowość w jej realizacji. Nie unikamy trudnych i złożonych problemów prawnych. Oferujemy zastępstwo procesowe w pełnym zakresie, jak również bieżącą obsługę prawną, zawsze mając na uwadze konieczność indywidulnego podejścia do każdej sprawy i potrzeb klienta.


Świadczymy nasze usługi w języku polskim oraz angielskim.

Zapraszamy do współpracy.