Attorneys and attorneys-at-law

Areas of practice

 • debt recovery
 • drafting of contracts
 • negotiation and drafting of contracts, agreements, settlements, letters of intent, including innominate contracts
 • analysis of draft contracts and providing an opinion in terms of protecting the client’s interests
 • supervision over the correct execution of concluded contracts
 • preparation of legal opinions
 • preparation of contracts, statutes, articles of incorporation of commercial law companies
 • representation of commercial law companies in registration proceedings in the National Court Register
 • drafting resolutions of company bodies
 • transformation, division of companies
 • legal assistance in the establishment of spin-off companies
 • day-to-day administration of commercial law companies, including entities with foreign capital share
 • services for company bodies (management board meetings, supervisory board meetings, shareholders’ meetings)
 • comprehensive handling of establishing and servicing other entities subject to entry in the National Court Register, including foundations and associations
 • liquidation of commercial companies
 • starting, running and closing a business activity
 • legal counselling on conducting business activity
 • issuing opinions on IncoTerms contracts
 • trademark protection, brand protection, action against counterfeiting and combating trade of counterfeit goods
 • conducting disputes concerning infringement of industrial property rights relating to trademarks, industrial designs, patents and utility models
 • handling disputes concerning internet domains
 • conducting disputes concerning the combating unfair competition 
 • obtaining customs protection and cooperating with customs authorities in identifying and preventing products infringing intellectual property rights from entering the European market
 • cooperation with the Police, Customs Service, Border Guard, Prosecutor’s Office and other law enforcement authorities in the area of trademark protection and other intellectual property rights
 • conducting comprehensive programmes for the protection of brands, trademarks and other intellectual property rights
 • cooperation with specialised detective agencies for the protection of trademarks and other industrial property rights
 • servicing domestic and foreign entities in the area of all aspects of industrial property rights – counselling and legal representation before common courts, administrative courts, the Supreme Court, representation before the Polish Patent Office and arbitration courts
 • counselling on strategies to protect intellectual property in view of its efficient exploitation
 • analysis of risks associated with the implementation of new projects, in terms of intellectual property rights
 • counselling on knowledge commercialisation and technology transfer
 • counselling on internal policies for the management and protection of intellectual property
 • counselling on registering patents and trade marks in national and international procedures
 • drafting and negotiating contracts for IT products
 • drafting and reviewing contracts as well as negotiating technology transfer contracts, including the transfer and licensing of all intangible property rights
 • counselling on the provision of electronic services
 • counselling on media law
 • counselling on advertising law
 • drafting contracts for the provision of services in the field of new technologies
 • assistance in the legalisation of residence, assistance in obtaining a temporary residence card, a permanent residence card, a long-term EU residence card
 • assistance in obtaining work permits
 • assistance in obtaining registration of the declaration on entrusting work to a foreigner
 • assistance in obtaining land purchase permits for foreigners
 • representation before public authorities
 • legalisation of documents, appostille
 • legalisation of foreign civil status records in Poland
 • legal assistance in the event of deportation
 • legal assistance to companies employing foreigners in case of inspections
 • pre-litigation, payment-order proceedings, writ-of-payment proceedings, summary proceedings, electronic writ-of-payment proceedings
 • settlement proceedings
 • business negotiations and arbitration
 • legal representation before common courts, administrative courts and the Supreme Court
 • defence in all types of proceedings and at all stages (e.g. investigations, prosecutions, ordinary proceedings, summary proceedings, accelerated proceedings, filing and arguing appeals, filing and arguing cassation appeals)
 • representation of the victim and assistance in the protection of his/her rights (e.g. drafting and filing of a criminal report, filing of motions for evidence, filing of complaints against the prosecutor’s decision to discontinue the investigation, representation before the court)
 • representation before the court of an auxiliary prosecutor and defence of his/her rights
 • representation of a civil plaintiff in criminal matters
 • counselling and legal services on issues related to labour relations, drafting internal acts of business entities (regulations, statutes, employment contracts, etc.)
 • legal counselling and services in the broad field of social insurance
 • court representation in labour matters
 • debt recovery
 • drafting of contracts
 • negotiation and drafting of contracts, agreements, settlements, letters of intent, including innominate contracts
 • analysis of draft contracts and providing an opinion in terms of protecting the client’s interests
 • supervision over the correct execution of concluded contracts
 • preparation of legal opinions
 • preparation of contracts, statutes, articles of incorporation of commercial law companies
 • representation of commercial law companies in registration proceedings in the National Court Register
 • drafting resolutions of company bodies
 • transformation, division of companies
 • legal assistance in the establishment of spin-off companies
 • day-to-day administration of commercial law companies, including entities with foreign capital share
 • services for company bodies (management board meetings, supervisory board meetings, shareholders’ meetings)
 • comprehensive handling of establishing and servicing other entities subject to entry in the National Court Register, including foundations and associations
 • liquidation of commercial companies
 • starting, running and closing a business activity
 • legal counselling on conducting business activity
 • issuing opinions on IncoTerms contracts
 • conducting divorce and separation court cases
 • conducting property division cases
 • right of access to the child, parental rights (restriction, termination)
 • alimony (determination, modification, revocation)
 • preparation of prenuptial agreements (prenup)
 • conducting court cases for establishing property division

About us

Our offer is the result of many years of extensive professional practice and scientific passion and interest grounded in the academic activities of our lawyers. This allows us to provide legal advice and solve legal problems in a manner tailored to the individual needs of the client, taking into account the complex nature of each case.

The key practice of our law firm is broadly understood consultancy in the field of commercial law, including corporate law, labour law, as well as intellectual property law. Our attorneys are experienced in working with both domestic and foreign clients. We provide legal assistance to entrepreneurs at all stages of their activities, from projects that initiate business activity, through its continuation and related transformation processes, to the stage of its termination.

An important pillar of our offer is also legal assistance in criminal law. Our lawyers act as attorneys and defenders at every stage of criminal proceedings.

We guarantee high quality legal assistance, commitment and timely delivery. We do not avoid difficult and complex legal problems. We offer full legal representation as well as ongoing legal services, always bearing in mind the need for a personalised approach to each case and the client’s needs.

We provide our services in Polish and English.

We look forward to working with you.

O nas

Nasza oferta powstała jako rezultat wieloletniej i bogatej praktyki zawodowej oraz naukowych pasji i zainteresowań ugruntowanych działalnością akademicką naszych prawników. Pozwala nam to na prowadzenie doradztwa prawnego i rozwiązywanie problemów prawnych w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając złożony charakter każdego z przypadków.


Kluczową praktyką naszej Kancelarii jest szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, prawa pracy, a także prawa własności intelektualnej. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają doświadczenie wynikające zarówno ze współpracy z klientami krajowymi, jak i zagranicznymi. Świadczymy pomoc prawną przedsiębiorcom na wszystkich etapach prowadzenia ich działalności, począwszy od projektów inicjujących działalność gospodarczą, poprzez etapy jej kontynuacji, związane także z procesami przekształceniowymi, aż do etapu jej zakończenia.
Istotny filar naszej oferty to także pomoc prawna z zakresu prawa karnego. Prawnicy naszej Kancelarii występują jako pełnomocnicy oraz obrońcy na każdym etapie postępowania karnego.


Każdemu Klientowi oferujemy wysoką jakość świadczonej pomocy prawnej, zaangażowanie oraz terminowość w jej realizacji. Nie unikamy trudnych i złożonych problemów prawnych. Oferujemy zastępstwo procesowe w pełnym zakresie, jak również bieżącą obsługę prawną, zawsze mając na uwadze konieczność indywidulnego podejścia do każdej sprawy i potrzeb klienta.


Świadczymy nasze usługi w języku polskim oraz angielskim.

Zapraszamy do współpracy.