Jaromir

Piwowar

Partner

Attorney-at-law since 2006 (also completed prosecutorial training). Member of the Warsaw Bar Association of Attorneys-at-Law, graduate of the Faculty of Law and Administration and postgraduate studies in intellectual property law at the University of Warsaw. Partner.

Areas of practice

Jaromir Piwowar has represented a number of global enterprises and renowned international companies in matters related to infringements of industrial property rights in the territory of the Republic of Poland, in particular in the area of penal and civil trademark protection, especially with regard to combating economic crime and combating trade in counterfeit trademarks. He has been cooperating closely with law enforcement agencies and the Customs Service of the Republic of Poland, offering clients comprehensive services in the area of protection of their trademarks.

He also specialises in trademark infringement in internet domains, unfair competition, copyright law criminal business law.

He has gained his professional experience working for over 12 years with one of the largest patent law firms Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o., where he was a member of the legal department, at the same time conducting his individual practice, gaining experience in working with both corporate clients from various regions of the world and individual clients.

.

He has participated in many international conferences on protection of intellectual property rights (AIPPI, INTA) and is the author of several publications on industrial property law.

He is a member of the International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI) and the Audit Committee of the Polish Group of AIPPI.

He has been qualified to practise law since 2006.

Mobile:  + 48 609 762 723

e-mail: jaromirpiwowar@mmplegal.pl

Working languages: Polish, English

About us

Our offer is the result of many years of extensive professional practice and scientific passion and interest grounded in the academic activities of our lawyers. This allows us to provide legal advice and solve legal problems in a manner tailored to the individual needs of the client, taking into account the complex nature of each case.

The key practice of our law firm is broadly understood consultancy in the field of commercial law, including corporate law, labour law, as well as intellectual property law. Our attorneys are experienced in working with both domestic and foreign clients. We provide legal assistance to entrepreneurs at all stages of their activities, from projects that initiate business activity, through its continuation and related transformation processes, to the stage of its termination.

An important pillar of our offer is also legal assistance in criminal law. Our lawyers act as attorneys and defenders at every stage of criminal proceedings.

We guarantee high quality legal assistance, commitment and timely delivery. We do not avoid difficult and complex legal problems. We offer full legal representation as well as ongoing legal services, always bearing in mind the need for a personalised approach to each case and the client’s needs.

We provide our services in Polish and English.

We look forward to working with you.

O nas

Nasza oferta powstała jako rezultat wieloletniej i bogatej praktyki zawodowej oraz naukowych pasji i zainteresowań ugruntowanych działalnością akademicką naszych prawników. Pozwala nam to na prowadzenie doradztwa prawnego i rozwiązywanie problemów prawnych w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając złożony charakter każdego z przypadków.


Kluczową praktyką naszej Kancelarii jest szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, prawa pracy, a także prawa własności intelektualnej. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają doświadczenie wynikające zarówno ze współpracy z klientami krajowymi, jak i zagranicznymi. Świadczymy pomoc prawną przedsiębiorcom na wszystkich etapach prowadzenia ich działalności, począwszy od projektów inicjujących działalność gospodarczą, poprzez etapy jej kontynuacji, związane także z procesami przekształceniowymi, aż do etapu jej zakończenia.
Istotny filar naszej oferty to także pomoc prawna z zakresu prawa karnego. Prawnicy naszej Kancelarii występują jako pełnomocnicy oraz obrońcy na każdym etapie postępowania karnego.


Każdemu Klientowi oferujemy wysoką jakość świadczonej pomocy prawnej, zaangażowanie oraz terminowość w jej realizacji. Nie unikamy trudnych i złożonych problemów prawnych. Oferujemy zastępstwo procesowe w pełnym zakresie, jak również bieżącą obsługę prawną, zawsze mając na uwadze konieczność indywidulnego podejścia do każdej sprawy i potrzeb klienta.


Świadczymy nasze usługi w języku polskim oraz angielskim.

Zapraszamy do współpracy.