Adam Janus

 
Adwokat, absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie.
 
Specjalizacje:
Prawo karne
Prawo karne gospodarcze
Prawo karne skarbowe
Prawo karne wykonawcze
Prawo wykroczeń
Prawo gospodarcze (windykacja należności)
Prawo cywilne
Prawo rodzinne