Jaromir Miaskowski

 
Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej, Wydziału Prawa i Administracji w Lublinie;; ekspert i członek Zespołu Badawczego Centrum Badań ADR – „Prawo i Gospodarka” funkcjonującego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL w Lublinie; mediator Centrum Mediacji Gospodarczej (CMG) przy Krajowej Radzie Radców Prawnych w Warszawie; ekspert Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych; autor artykułów z zakresu prawa administracyjnego, cywilnego, w tym Współautor komentarza do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, C.H. BECK; Wykładowca na studiach podyplomowych w zakresie arbitrażu, mediacji i negocjacji prawniczych na KUL.
 
Preferencje zawodowe:
• prawo cywilne
• prawo gospodarcze
• prawo administracyjne
• prawo medyczne i farmaceutyczne
• prawo autorskie
• prawo własności przemysłowej
• prawo weterynaryjne
 
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie
 
tel.kom.: + 48 724 301 602
 
email: jaromirmiaskowski@mmplegal.pl
 
Języki: polski i angielski