PARTNER

Dr Katarzyna Mełgieś

 

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; stopień doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie publicznej obrony dysertacji pt. „Publicznoprawny charakter koncesji i zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej” adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego KUL.
 
Specjalizacje:
• Prawo i postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjna
• Prawo ochrony zdrowia
• Prawo medyczne
• Prawo farmaceutyczne
• Prawo własności przemysłowej
• Prawo gospodarcze
 
Dr Katarzyna Mełgieś reprezentowała globalne firmy w sporach związanych z naruszeniami praw własności przemysłowej, a także prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Brała udział w sprawach związanych z unieważnianiem praw własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP oraz sądami administracyjnymi. Prowadziła doradztwo w sprawach związanych z procesami komercjalizacji wyników badań naukowych oraz ustalania strategii w zakresie ochrony IP. . Swoją praktykę zawodową zdobyła współpracując z jedną z największych kancelarii prawno-patentowych (Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o.), gdzie w latach 2002 -2006 i 2013 – 2015 była szefem działu procesowego, równocześnie prowadząc indywidulaną praktykę.
 
Uczestniczka wielu konferencji krajowych oraz międzynarodowych z zakresu prawa ochrony zdrowia oraz ochrony praw własności intelektualnej; autorka wielu publikacji. Wykładowca cyklicznego seminarium z zakresu Prawa medycznego organizowanego przez Wydawnictwo C.H. Beck i Fundację Adwokatury Polskiej.
 
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, a także International Trademark Association (INTA) , Marques i European Health Law Association (EHLA).
 
Uprawnienia: od 2001 r.
 
Publikacje:
 
K. Mełgieś, A. Zakrocka, Trademarks 2017; red. Claus Eckhartt; GettingTheDealThrough, Law Business Research 2016; Londyn 2016;

Reproduced with permission from Law Business Research Ltd. Getting the Deal Through: Trademarks 2017 (published in September 2016; contributing editor: Claus Eckhartt, Bardehle Pagenberg Partnerschaft mbB)
 
International Pharmaceutical Law and Practice, Matthew Bender (red.), rozdz. XIV Poland, (K. Mełgieś) współautor), wydawca Lexis Nexis Group, wydanie XIII, ISBN:9780820557823 – roczna aktualizacja za lata 2014-2016;
 
K. Mełgieś, Wybrane instrumenty prawne regulujące obrót hurtowy produktami leczniczymi [w:] Prawne instrumenty oddziaływania na gospodarkę, red. A. Powałowski, Warszawa 2016, Wydawnictwo C.H. Beck, ISBN: 978-83-255-8171-8, ss. 540-549;
 
K. Mełgieś, K. Malińska, Aktualne wymagania jakościowe i prawne dla biowęgla jako nawozu i polepszacza gleby, „Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych” nr 26, 2016, ISSN 1899-3230, ss. 82-95; http://icimb.pl/opole/wydawnictwa/prace-icimb/436
 
K. Mełgieś, K. Malińska, Aspekty prawne przetwarzania komunalnych osadów ściekowych do biowęgla w ujęciu ustawodawstwa polskiego; „Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych”, nr 26, 2016, ISSN 1899-3230, s. 96-107; http://icimb.pl/opole/wydawnictwa/prace-icimb/436
 
K. Mełgieś, M. Bury, Własność przemysłowa w technologiach przyjaznych środowisku; „Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych”, I” nr 26, 2016, SSN 1899-3230, ss. 7-18; http://icimb.pl/opole/wydawnictwa/prace-icimb/436
 
K. Mełgieś, Zwykła premia nie może być uznana za dodatkowe wynagrodzenie z tytułu dokonania wynalazku, Dziennik Gazeta Prawna, 8.09. 2016 nr 174 (4321) ; http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/974143,premia-za-wynalazek-dodatkowe wynagrodzenie.html
 
K. Mełgieś, T. Mielke, K. Karcz, „Wynagrodzenie dla wynalazcy punktem zapalnym w stosunkach pracy”; Dziennik Gazeta Prawna 22.04.2016; http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/938218,prawo-pracy-wynalazcy-roszczenia-wynagrodzenia.html
 
K. Mełgieś, Znak towarowy w UE: Będzie taniej, a ochroną prawną zostaną objęte kolory, zapachy i smaki, Dziennik Gazeta Prawna 12.01.2016; http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/917122,znak-towarowy-bedzie-unijny-a-jego-rejestracja-tansza.html
 
K. Mełgieś T. Mielke, Rejestrując znaki towarowe, trzeba pamiętać o prawach autorskich, Gazeta prawna, 02.2015; http://serwisy.gazetaprawna.pl/finanse-osobiste/artykuly/852307,rejestrujac-znaki-towarowe-trzeba-pamietac-o-prawach-autorskich.html;
 
K. Mełgieś, W. Włodarczyk, T Mielke, A. Zakrocka, W marcu rewolucja w unijnym urzędzie ds. znaków towarowych, w kwietniu – w polskim., Tygodnik Gazeta Prawna, 11-13.03.2016, nr 10(15); http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/926935,znaki-towarowe-rewolucja-w-unijnym-i-polskim-urzedzie.html
 
K. Mełgieś, Poradnia Prawna w zakresie prawa własności intelektualnej, Dziennik gazeta Prawna 4-6.12.2015 nr TGP 3/ DGP 236 4129) , s. c37;
 
K. Mełgieś, M. Bury, T Mielke, W Włodarczyk, Własność przemysłowa: Nieuczciwy kontrahent nie przeszkodzi już wynalazcy, Dziennik Gazeta Prawna 13.10.2015; http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/899014,wlasnosc-przemyslowa-nieuczciwy-kontrahent-nie-przeszkodzi-juz-wynalazcy.html
 
K. Mełgies , T. Mielke, Szybsze rozstrzyganie sporów z urzędem; Gazeta Prawna n; 12.05.2015; http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/870612,szybsze-rozstrzyganie-sporow-z-urzedem.html
 
K. Mełgieś, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Produkt leczniczy – aktualne problemy prawne, Warszawa 2013; ISBN 978-83-934355-6-2;
 
K. Mełgieś, Status and functioning of Veterinary Inspection in Poland, Review of Comparative Law 2013, vol. 18,
 
K. Mełgieś, J. Piwowar, Combining offence and defence, World Trademark Review, October-November 2013, ss.96-97; ISSN 1751-0627;
 
K. Mełgieś, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości [w:] Administracja publiczna. Tom 1 Ustrój administracji państwowej centralnej red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-3474-5, s. 653-695; https://www.ksiegarnia.beck.pl/8516-administracja-publiczna-tom-1-ustroj-administracji-panstwowej-centralnej-katarzyna-miaskowska-daszkiewicz#description
 
K. Mełgieś, Główny Lekarz Weterynarii [w:] Administracja publiczna. Tom 1 Ustrój administracji państwowej centralnej red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-3474-5, ss. 903-951; https://www.ksiegarnia.beck.pl/8516-administracja-publiczna-tom-1-ustroj-administracji-panstwowej-centralnej-katarzyna-miaskowska-daszkiewicz#description
 
K. Mełgieś, Wojewódzki lekarz weterynarii [w:] Administracja publiczna. Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-4292-4, ss. 69-95; http://www.gandalf.com.pl/files/products/text/319504.pdf
 
K. Mełgieś, Powiatowy lekarz weterynarii [w:] Administracja publiczna. Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-4292-4, ss. 638-668; http://www.gandalf.com.pl/files/products/text/319504.pdf
 
K. Mełgieś, Graniczny lekarz weterynarii [w:] Administracja publiczna. Tom 2 Ustrój administracji państwowej terenowej red. Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz, Bogumił Szmulik, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2012, ISBN: 978-83-255-4292-4, ss. 669-692; http://www.gandalf.com.pl/files/products/text/319504.pdf
 
K. Mełgieś, K. Miaskowska-Daszkiewicz, Brak sprzeczności z prawem Unii Europejskiej a jakość stanowionego prawa – refleksje na tle dyskutowanych zmian ustawy – Prawo farmaceutyczne [w:] Jakość prawa administracyjnego , t. I, red. D. R. Kijowski, A. Miruć, A. Suławko-Karetko, Warszawa 2012; https://www.profinfo.pl/prawo-administracyjne-i-publiczne/p,jakosc-prawa-administracyjnego-tom-i,77564.html#tableContentArea
 
K. Mełgieś, Nadzór nad bezpieczeństwem stosowania produktów leczniczych. Wybrane zagadnienia konstrukcyjne [w:] Przegląd dyscyplin badawczych pokrewnych nauce prawa i postępowania administracyjnego, red. S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski, T. Stanisławski, Lublin 2010, ss. 411-425;
 
K. Mełgieś, Umowy licencyjne dotyczące wynalazków, [w:] Materialnoprawne i procesowe problemy ochrony dóbr intelektualnych, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu takimi dobrami, red. A. Adamczak, zeszyt 38, s. 127-142, Kielce 2014, ISBN 978-83-64698-27-9;
 
K. Mełgieś, A special place for comparison, World Trademark Review, April/May 2014, s. 94 -95; ISSN 1751-0627;
 
K. Mełgieś, J. Piwowar, Combining offence and defence, World Trademark Review, October-November 2013, s.96-97; ISSN 1751-0627;
 
K. Mełgieś, M. Zielińska, Patent enforcement proceedings, [w:] Patents in 27 jurisdictions worldwide 2005, Londyn 2005, s. 108 – 113;
 
K. Mełgieś, M. Zielińska, Enforcing patents in Poland, [w:] Patents in Europe: Helping business compete in the global economy, Londyn 2005, s. 82 – 85;
 
K. Mełgieś, K. Karcz, Recent changes in IP law and reform of the administrative courts, IP Value 2005: Building and enforcing intellectual property value. An International Guide for the Boardroom, Londyn 2004, s. 271 – 274.
 
tel. kom.: + 48 601 247 234
 
email: katarzynamelgies@mmplegal.pl
 
Języki: polski i angielski