Dr Katarzyna Miaskowska-Daszkiewicz

 
Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Prawa Kanonicznego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II; Szkoły Prawa Niemieckiego na WPiA UMCS oraz Europejskiego Studium Samorządowego na KUL; stażystka w Centrum Prawa Medycznego na Uniwersytecie Georga Augusta w Getyndze, stypendystka Fundacji Herberta Quandta; stopień doktora nauk prawnych uzyskała na podstawie publicznej obrony dysertacji pt. „Dopuszczanie do obrotu produktów leczniczych a ochrona zdrowia publicznego”; adiunkt w Katedrze Prawa Unii Europejskiej KUL.
 
Specjalizacje:
• Prawo i postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
• Prawo ochrony zdrowia
• Prawo medyczne
• Prawo farmaceutyczne
• Prawo gospodarcze
 
Uczestniczka wielu konferencji krajowych oraz międzynarodowych z zakresu prawa ochrony zdrowia oraz prawa administracyjnego i gospodarczego; autorka wielu publikacji. Wykładowca cyklicznego seminarium z zakresu Prawa medycznego organizowanego przez Wydawnictwo C.H. Beck i Fundację Adwokatury Polskiej; prowadziła wykłady i szkolenia z zakresu prawa i postępowania administracyjnego dla ARiMR, GDDKiA, powiatowe urzędy pracy, funkcjonariuszy Straży Granicznej.
 
Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie, European Association of Health Law (EAHL), Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej (SEAP), World Association for Medical Law (WAML)
 
Języki: polski, niemiecki, angielski
 
katarzynamiaskowska@mmplegal.pl