Michał Bury

 
Radca prawny, Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, (członek OIRP Warszawa), urzędnik służby cywilnej, były wieloletni pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w tym placówki dyplomatycznej.
 
Specjalizacje:
• Prawo zamówień publicznych
• Prawo pracy
• Prawo medyczne
• Prawo administracyjne
• Prawo budowlane
• Prawo rodzinne
 
Michał Bury ma wieloletnie doświadczenie, które zdobył pracując w urzędach administracji publicznej, podmiocie leczniczym, jak i prowadząc własną kancelarię. Posiada doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów przed Krajową Izbą Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. W zakresie swoich pozostałych specjalizacji prowadzi w imieniu klientów spory sądowe, zajmuje się obsługą spółek prawa handlowego oraz jednostek samorządu terytorialnego.
 
Języki: polski, angielski