Nasze usługi

POSTĘPOWANIE SĄDOWE I ARBITRAŻOWE

  • przedsądowe dochodzenie roszczeń, postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone, elektroniczne postępowanie upominawcze
  • postępowanie ugodowe
  • negocjacje i arbitraż gospodarczy
  • postępowanie mediacyjne i uproszczone przed sądami wojewódzkimi
  • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym.