Nasze usługi

PRAWO MEDYCZNE

  • doradztwo w zakresie prawnych uwarunkowań udzielania świadczeń zdrowotnych
  • reprezentowanie klientów przed Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach związanych z zaistnieniem szkód medycznych przed sądami powszechnymi i sądami dyscyplinarnymi
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz w postępowaniach sądowo-administracyjnych
  • reprezentowanie klientów przed organami Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej
  • doradztwo w sprawach dotyczących rejestracji produktów leczniczych oraz ich dystrybucji, a także innych kwestii regulacyjnych dotyczących także wyrobów medycznych, produktów biobójczych, kosmetyków oraz suplementów diety
  • doradztwo w zakresie reklamy i promocji • doradztwo w zakresie wyłączności danych rejestracyjnych, patentów dotyczących produktów leczniczych, w tym SPC oraz reprezentowanie klientów w sprawach dotyczących naruszeń tych praw