Nasze usługi

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

  • doradztwo i obsługa prawna zagadnień związanych ze stosunkiem pracy, przygotowywanie projektów aktów wewnętrznych podmiotów gospodarczych (regulaminy, statuty, umowy o pracę itd.)
  • doradztwo i obsługa prawna w zakresie szeroko pojętej problematyki ubezpieczeń społecznych
  • zastępstwo procesowe w sprawach pracowniczych