Współpraca
 

Katarzyna Karcz, Anna Zakrocka

polscy i europejscy rzecznicy patentowi