Dr Agnieszka Fiutak

 
Absolwentka Wydziału Prawa Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. W 2016 r. uzyskała stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni łazarskiego w Warszawie na podstawie rozprawy „Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta” przygotowanej pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Ryszarda Stefańskiego. Absolwentka Studium Podyplomowego Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.
 
Przez kilka lat pracowała w ochronie zdrowia wykonując zawód pielęgniarki. W 2010 r. Laureatka nagrody w konkursie Uczelni Łazarskiego w Warszawie „Brylanty Łazarskiego”.
 
Od 2012 r. prowadzi kancelarię prawną LEXMEDI. Prowadzi zajęcia z zakresu prawa medycznego oraz prawa dla psychologów i psychoterapeutów. Współkierownik studiów podyplomowych „Prawo medyczne i farmaceutyczne” na SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie.
 

 
Specjalizacje:
• prawo karne
• prawo medyczne
• prawo dla psychologów
• rekonstrukcja wypadków drogowych
• prawo do broni
• prawo wojskowe i wojenne
• zarządzanie kryzysowe
• prawo ruchu drogowego i bezpieczeństwo ruchu drogowego
• prawo oświatowe
 
Autorka licznych publikacji z zakresu prawa medycznego.
 
Wykaz prac naukowych i publikacji
Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora:
 
Artykuły:
1) Odpowiedzialność pielęgniarek i położnych. Część I – Impuls – biuletyn warszawskiej okręgowej izby pielęgniarek i położnych 2006, Nr 6–7 (155–156), s. 9-12;
2) Odpowiedzialność pielęgniarek i położnych. Część II – Impuls – biuletyn warszawskiej okręgowej izby pielęgniarek i położnych 2006, 9–10 (158–159), s. 8-12;
3) Odpowiedzialność pielęgniarek i położnych. Część III – Impuls – biuletyn warszawskiej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, 2006, 11–12 (160–161), s. 9-13;
4) Mobbin –Impuls – biuletyn warszawskiej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, Warszawa 2007, Nr 1–2 (162–163), s. 8-14;
5) Mobbing. Gdy praca staje się koszmarem. Część I –Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Warszawa październik 2007, Nr 10, s. 22-23;
6) Mobbing. Wróg w miejscu pracy. Część II –Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Warszawa marzec 2008, Nr 3, s.28-29;
7) Mobbing. Jak sobie radzić. Część III –Magazyn Pielęgniarki i Położnej, Warszawa kwiecień 2008, Nr 4, s. 30;
8) Eutanazja i pomoc w samobójstwie, Medycyna i Pasje 2010, tom 2, Nr 2 (7), s. 38–40;
9) Poświadczenie nieprawdy przez lekarza (przestępstwo fałszu intelektualnego), Neurologia Praktyczna 2010, tom X, Nr 4 (55), s. 87–89;
10) Obowiązek udzielenia pomocy przez lekarza, Neurologia Praktyczna 2010, tom X, Nr 5 (56);
11) Poświadczenie nieprawdy przez lekarza, Medycyna i pasja 2010, tom 2, Nr 5 (10);
12) Klasyfikacja błędów medycznych, Medycyna Rodzinna, Warszawa 2010, kwiecień-czerwiec, Nr 2, z. 54, rok XIII, s. 50–55;
13) Odpowiedzialność karna za niepowodzenie w leczeniu, Medycyna Rodzinna 2010, z. 55 (3/2010), Nr 3, s. 93–99;
14) Obowiązek zachowania tajemnicy a odpowiedzialność lekarza za jej naruszenie. Prawne aspekty tajemnicy lekarskiej, Neurologia Praktyczna 2010, Nr 6 (57), tom X, s. 81–84;
15) Odpowiedzialność karna za zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego, Medycyna Rodzinna 2010, Nr 4, s. 129–132;
16) Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi, Medycyna Rodzinna 2011, Nr 1, s. 24–31;
17) Obowiązek zachowania tajemnicy a odpowiedzialność lekarza za jej naruszenie. Prawne aspekty tajemnicy lekarskiej, Medycyna i Pasja 2011, Nr 1 (11), s. 38–41;
18) Prawne aspekty tajemnicy lekarskiej (Legal aspects of the physician–patient privilege), Gastroenterologia Praktyczna 2010, Nr 6 (10), tom II;
19) Odpowiedzialność lekarza za błąd w sztuce, Jurysta – Magazyn Prawniczy 2011, Nr 1 (195), s. 17–20;
20) Zgoda pacjenta a odpowiedzialność karna lekarza, Jurysta – Magazyn Prawniczy 2011, Nr 2 (196), s. 32–42;
21) Agresja pacjenta a ochrona dóbr osobistych lekarza na podstawie Kodeksu cywilnego, Neurologia Praktyczna 2011, Nr 1;
22) Prawnokarna ochrona lekarza przed agresją pacjenta, Neurologia Praktyczna 2011, Nr 2;
 
Książki:
23) Prawo w medycynie, Wydawnictwo C.H. Beck, Wydanie 1, Warszawa 2010; Wydanie 2, Warszawa 2011; Wydanie 3, Warszawa 2013;
24) Współautorstwo: Agnieszka Fiutak, Jacek Dąbrowski, Udzielanie pomocy terapeutycznej. Aspekty prawne, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012;
25) Współautorstwo: pod red. dr. hab. Adama Górskiego, Leksykon prawa medycznego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012;
26) Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem, Wydawnictwo Difin, Wydanie 1, Warszawa 2012;
27) Współautorstwo: A. Fiutak, T. Podleśny, M. Kozik, P. Szczerba, K. Zblewska-Wrońska, Odpowiedzialność prawna pracowników medycznych. Przepisy  Przykłady  Orzecznictwo, Wydanie 1, Warszawa 2013;
28) Współautorstwo: A. Fiutak, A. Jacek, K. Miaskowska-Daszkiewicz, K. Pyziak-Kowalska, Zawody w ochronie zdrowia, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2014;
29) Prawo medyczne w orzecznictwie z komentarzem. Część 2, Wydawnictwo Difin, Wydanie 1, Warszawa 2015;
30) Agnieszka Fiutak, Pomoc psychologiczna. Prawo i etyka w zawodach terapeuty
i psychiatry, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2016;
 
Inne publikacje:
31) Sekcja Prawa Medycznego w Studenckiej Poradni Prawnej – Obsesja – magazyn studentów Łazarskiego 2008, s. 10;
32) Aplikacja ogólna 2009 – pytania z egzaminu konkursowego. Część I, Edukacja Prawnicza 2009, Nr 11 (110), s. 25–29;
33) Aplikacja ogólna 2009 – pytania z egzaminu konkursowego. Część II, Edukacja Prawnicza 2009, Nr 12 (111), wersja elektroniczna, www.edukacjaprawnicza.pl;
34) Aplikacja ogólna 2009 – pytania z egzaminu konkursowego. Część III, Edukacja Prawnicza 2010, Nr 2 (113), s.43-44, cały artykuł na www.edukacjaprawnicza.pl;
35) Aplikacja ogólna 2009 – pytania z egzaminu konkursowego. Część IV, Edukacja Prawnicza 2010, Nr 5 (116); wersja elektroniczna, www.edukacjaprawnicza.pl;
36) Aplikacja ogólna 2009 – pytania z egzaminu konkursowego. Część V, Edukacja Prawnicza 2010, Nr 6 (117); wersja elektroniczna, www.edukacjaprawnicza.pl;
 
Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora:
Artykuły w publikacjach książkowych:
37) Agnieszka Fiutak, Terapia − nowy środek zabezpieczający, [w:] pod red. B. Namysłowska-Gabrysiak, K. Syroka-Marczewska, A. Walczak-Żochowska, Prawo wobec problemów społecznych. Księga Jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej, Warszawa 2016;
38) Agnieszka Fiutak, Błąd w sztuce medyczny i niepożądane zdarzenia medyczne – odpowiedzialność prawno-karna, [w:] Medyczne prawo karne, pod red.
T. Gardocka, D. Jagiełło, Warszawa 2016;
39) Agnieszka Fiutak, Odpowiedzialność karna za zarządzanie w podmiocie leczniczym. Lekarz jako funkcjonariusz publiczny, [w:] Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Materiały dla słuchaczy, artykuł w druku
 
Monografie:
40) Prawo w medycynie, Wydawnictwo C.H. Beck, Wydanie 4, Warszawa 2016;
41) Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2016;