Dr Małgorzata Kęsik-Brodacka

doktor biochemii,
adiunkt w zakładzie Bioinżynierii Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków,
kierownik pracowni Biochemii II

 

Absolwentka University of California, Berkeley – Walter A. Haas School of Business, a także studiów podyplomowych: „Manager innowacji” Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz „Zarządzanie projektem badawczym i komercjalizacja wyników badań” Politechnika Łódzka.
Odbyła staż w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO) dotyczący patentowania wynalazków w EPO. Staż organizowany przez EPO, Monachium, Niemcy – „Praktika Intern-Ship”.
 
Doświadczenia zawodowe zdobywała także jako Postdoctoral Scholar w Department of Molecular Biology and Microbiology Case Western Reserve University, Cleveland OH, USA.
 
Współtwórca technologii wytwarzania analogów rekombinowanej insuliny ludzkiej o zmodyfikowanym działaniu. Technologia została skomercjalizowana.
 
Liczba przyznanych patentów międzynarodowych i krajowych: 13
Liczba zgłoszeń patentowych międzynarodowych i krajowych: 11
 
Odbyła szereg kursów specjalistycznych z zakresu: bioinformatyki, biologii molekularnej, biotechnologii, proteomiki i zarządzania projektami.
 
Jest członkiem Stowarzyszenia Top500 Innovators (członek Komisji Rewizyjnej), Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk, Federation of European Biochemical Societies (FEBS), Polskiego Towarzystwa Biochemicznego, Polish Vaccine Consortium.
 
Języki obce: angielski i francuski