Łukasz Protas

 
Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracownik MMP Legal od 2017 roku.
 
Specjalizacje:
– prowadzenie sporów sądowych,
– prawo cywilne,
– prawo rodzinne i opiekuńcze,
– pomoc prawna na rzecz pokrzywdzonych i zatrzymanych na etapie postępowania przygotowawczego,
– prawo karne, w tym na etapie postępowania wykonawczego,
– pomoc prawna na rzecz przedsiębiorców.
 
Członek Towarzystwa Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych „Paragraf 22”. Zawodowo zainteresowany techniką operacyjną i taktyką przesłuchań.