Adam Janus

adwokat

adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (numer wpisu: WAW/Adw/5762). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Pełni funkcje Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

  • Prawo karne
  • Prawo karne gospodarcze
  • Prawo karne wykonawcze
  • Prawo karne skarbowe
  • Prawo rodzinne
  • prawo zgromadzeń publicznych

Karnista z doświadczeniem w prowadzeniu dużych, medialnych procesów. Szczególny obszar zainteresowania to sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Adam Janus obsługuje i doradza podmiotom gospodarczym oraz organizacjom pozarządowym (stowarzyszenia i fundacje) w zakresie problematyki odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej i kierowniczej.

  • tel. kom: 506 944 654
  • e-mail: adamjanus@mmplegal.pl