adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie (numer wpisu: WAW/Adw/5762). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Pełni funkcje Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizacje

Karnista z doświadczeniem w prowadzeniu dużych, medialnych procesów. Szczególny obszar zainteresowania to sprawy o zadośćuczynienie i odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Adam Janus obsługuje i doradza podmiotom gospodarczym oraz organizacjom pozarządowym (stowarzyszenia i fundacje) w zakresie problematyki odpowiedzialności karnej kadry zarządzającej i kierowniczej.

tel. kom: 506 944 654

e-mail: adamjanus@mmplegal.pl

O nas

Nasza oferta powstała jako rezultat wieloletniej i bogatej praktyki zawodowej oraz naukowych pasji i zainteresowań ugruntowanych działalnością akademicką naszych prawników. Pozwala nam to na prowadzenie doradztwa prawnego i rozwiązywanie problemów prawnych w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając złożony charakter każdego z przypadków.


Kluczową praktyką naszej Kancelarii jest szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, prawa pracy, a także prawa własności intelektualnej. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają doświadczenie wynikające zarówno ze współpracy z klientami krajowymi, jak i zagranicznymi. Świadczymy pomoc prawną przedsiębiorcom na wszystkich etapach prowadzenia ich działalności, począwszy od projektów inicjujących działalność gospodarczą, poprzez etapy jej kontynuacji, związane także z procesami przekształceniowymi, aż do etapu jej zakończenia.
Istotny filar naszej oferty to także pomoc prawna z zakresu prawa karnego. Prawnicy naszej Kancelarii występują jako pełnomocnicy oraz obrońcy na każdym etapie postępowania karnego.


Każdemu Klientowi oferujemy wysoką jakość świadczonej pomocy prawnej, zaangażowanie oraz terminowość w jej realizacji. Nie unikamy trudnych i złożonych problemów prawnych. Oferujemy zastępstwo procesowe w pełnym zakresie, jak również bieżącą obsługę prawną, zawsze mając na uwadze konieczność indywidulnego podejścia do każdej sprawy i potrzeb klienta.


Świadczymy nasze usługi w języku polskim oraz angielskim.

Zapraszamy do współpracy.