Dr Wojciech

Włodarczyk

Wojciech Włodarczyk (ur. 1970) – doktor nauk prawnych, absolwent studiów magisterskich na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II i studiów podyplomowych z prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1995 – 2011 nauczyciel akademicki (asystent i adiunkt) w Katedrze Prawa Administracyjnego KUL, kierowanej przez prof. Wojciecha Łączkowskiego – wieloletniego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, członka Rady Polityki Pieniężnej oraz Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej. Rozprawę doktorską z prawa ochrony znaków towarowych napisał pod kierunkiem wybitnego specjalisty z tej dziedziny – prof. Ryszarda Skubisza. Rozprawa ta została przygotowana do druku i wydana w formie książki pt. Zdolność odróżniająca znaku towarowego (Lublin 2001). Było to pierwsze w Polsce naukowe ujęcie tego zagadnienia na tle nowego ustawodawstwa, którego gruntownej reformy dokonano obowiązującą ustawą – Prawo własności przemysłowej z 2000r. Był najmłodszym ekspertem sejmowym w toku prac legislacyjnych nad tą ustawą.
 
Od roku 1995 przez 16 lat starał się łączyć dydaktykę uniwersytecką z praktyką zawodową doradcy prawnego i rzecznika patentowego. Obecnie wykłady i inne zajęcia dydaktyczne prowadzi wyłącznie gościnnie na zaproszenia prestiżowych instytucji zawodowych i edukacyjnych. Autor wielu publikacji. Zna język angielski i biernie język niemiecki.
 
Legitymuje się tytułami zawodowymi europejskiego rzecznika patentowego przed Europejskim Urzędem Patentowym, rzecznika patentowego w Polsce, pełnomocnika zawodowego ds. wzorów i znaków w UE. Pozostaje członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych (Warszawa) oraz Institute of Professional Representatives before the European Patent Office (Monachium). Stałą praktykę zawodową dla biznesu rozpoczął w roku 1998 jako specjalista ds. wartości niematerialnych w znanych firmach z branży spożywczej. Z tą branżą jest bardzo mocno związany jako prawnik i rzecznik patentowy do dzisiaj. Ma w tym zakresie doświadczenie intensywnej współpracy zarówno z małym i średnim biznesem, jak i z firmami dużymi, w tym koncernami globalnymi. Jest też szczególnie cenionym doradcą z dziadziny prawa własności przemysłowej wśród dizajnerów i kreatorów mody o międzynarodowej sławie. W branżach wymienionych, jak i wielu innych prowadzi sprawy wielu znanych i sławnych marek. Na przestrzeni lat współpracował jako rzecznik patentowy z wieloma kancelariami adwokackimi oraz radców prawnych. Współtworzył też z innymi rzecznikami patentowymi lub prawnikami zespoły, które zajmowały się szczególnie precedensowymi sprawami. Jest sędzią arbitrem w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych w Warszawie przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, a także – jako sędzia domenowy – w Sądzie Polubowny przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Jest partnerem w spółce eksperckiej Włodarczyk + Włodarczyk rzecznicy patentowi sp.p.
 
Prywatnie Wojciech jest żonaty. Pasjonuje go ogrodnictwo – praktykuje je w wolnych chwilach, zauroczony ideami, które upowszechnia francuski ogrodnik Gilles Clément. Jest znawcą historii architektury, a z tego zakresu wielbicielem twórczości Sou Fujimoto. Pozostaje bardzo oddany (z wzajemnością) swojemu ukochanemu kotu, który nosi imię Sou.

O nas

Nasza oferta powstała jako rezultat wieloletniej i bogatej praktyki zawodowej oraz naukowych pasji i zainteresowań ugruntowanych działalnością akademicką naszych prawników. Pozwala nam to na prowadzenie doradztwa prawnego i rozwiązywanie problemów prawnych w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając złożony charakter każdego z przypadków.


Kluczową praktyką naszej Kancelarii jest szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, prawa pracy, a także prawa własności intelektualnej. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają doświadczenie wynikające zarówno ze współpracy z klientami krajowymi, jak i zagranicznymi. Świadczymy pomoc prawną przedsiębiorcom na wszystkich etapach prowadzenia ich działalności, począwszy od projektów inicjujących działalność gospodarczą, poprzez etapy jej kontynuacji, związane także z procesami przekształceniowymi, aż do etapu jej zakończenia.
Istotny filar naszej oferty to także pomoc prawna z zakresu prawa karnego. Prawnicy naszej Kancelarii występują jako pełnomocnicy oraz obrońcy na każdym etapie postępowania karnego.


Każdemu Klientowi oferujemy wysoką jakość świadczonej pomocy prawnej, zaangażowanie oraz terminowość w jej realizacji. Nie unikamy trudnych i złożonych problemów prawnych. Oferujemy zastępstwo procesowe w pełnym zakresie, jak również bieżącą obsługę prawną, zawsze mając na uwadze konieczność indywidulnego podejścia do każdej sprawy i potrzeb klienta.


Świadczymy nasze usługi w języku polskim oraz angielskim.

Zapraszamy do współpracy.