Jaromir

Piwowar

Partner

Radca prawny od 2006 r. (ukończona również aplikacja prokuratorska), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego. Partner.

Specjalizacje

Jaromir Piwowar reprezentował wiele globalnych koncernów i renomowanych międzynarodowych firm w sprawach związanych z naruszeniami praw własności przemysłowej na terytorium RP, w szczególności w zakresie karnoprawnej i cywilnoprawnej ochrony znaków towarowych, zwłaszcza w odniesieniu do problematyki zwalczania przestępczości gospodarczej i zwalczania obrotu towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi, prowadząc także w tym zakresie ścisłą współpracę z organami ścigania oraz Służbą Celną RP, oferując klientom kompleksowe usługi w zakresie ochrony ich znaków towarowych.

Specjalizuje się także w naruszeniach praw do znaków towarowych w domenach internetowych, w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawie autorskim oraz prawie karnym gospodarczym.

 

Doświadczenie zawodowe zdobył współpracując przez ponad 12 lat z jedną z największych kancelarii prawno-patentowych Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o., gdzie był członkiem Działu Prawnego, równocześnie prowadząc indywidualną praktykę, zdobywając doświadczenie w pracy zarówno z klientami korporacyjnymi z różnych rejonów świata, jak również z klientami indywidualnymi.

 

Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych z zakresu ochrony praw własności intelektualnej (AIPPI, INTA), autor wielu publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej.

 

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI) i Komisji Rewizyjnej Polskiej Grupy AIPPI (Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej).

 

Uprawnienia od 2006 r.

 

tel. kom.: + 48 609 762 723

 

email: jaromirpiwowar@mmplegal.pl

 

Języki: polski i angielski

O nas

Nasza oferta powstała jako rezultat wieloletniej i bogatej praktyki zawodowej oraz naukowych pasji i zainteresowań ugruntowanych działalnością akademicką naszych prawników. Pozwala nam to na prowadzenie doradztwa prawnego i rozwiązywanie problemów prawnych w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając złożony charakter każdego z przypadków.


Kluczową praktyką naszej Kancelarii jest szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, prawa pracy, a także prawa własności intelektualnej. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają doświadczenie wynikające zarówno ze współpracy z klientami krajowymi, jak i zagranicznymi. Świadczymy pomoc prawną przedsiębiorcom na wszystkich etapach prowadzenia ich działalności, począwszy od projektów inicjujących działalność gospodarczą, poprzez etapy jej kontynuacji, związane także z procesami przekształceniowymi, aż do etapu jej zakończenia.
Istotny filar naszej oferty to także pomoc prawna z zakresu prawa karnego. Prawnicy naszej Kancelarii występują jako pełnomocnicy oraz obrońcy na każdym etapie postępowania karnego.


Każdemu Klientowi oferujemy wysoką jakość świadczonej pomocy prawnej, zaangażowanie oraz terminowość w jej realizacji. Nie unikamy trudnych i złożonych problemów prawnych. Oferujemy zastępstwo procesowe w pełnym zakresie, jak również bieżącą obsługę prawną, zawsze mając na uwadze konieczność indywidulnego podejścia do każdej sprawy i potrzeb klienta.


Świadczymy nasze usługi w języku polskim oraz angielskim.

Zapraszamy do współpracy.