Jaromir Piwowar

Radca prawny

Radca prawny od 2006 r. (ukończona również aplikacja prokuratorska), członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Warszawskiego. Partner.

 

  • Prawo własności przemysłowej (karne i cywilne naruszenia praw do znaków towarowych w obrocie gospodarczym, naruszenia praw do znaków towarowych w internecie, naruszenia praw do patentów oraz wzorów przemysłowych i użytkowych)
  • Prawo autorskie
  • Prawo karne gospodarcze
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji


Jaromir Piwowar reprezentował wiele globalnych koncernów i renomowanych międzynarodowych firm w sprawach związanych z naruszeniami praw własności przemysłowej na terytorium RP, w szczególności w zakresie karnoprawnej i cywilnoprawnej ochrony znaków towarowych, zwłaszcza w odniesieniu do problematyki zwalczania przestępczości gospodarczej i zwalczania obrotu towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi, prowadząc także w tym zakresie ścisłą współpracę z organami ścigania oraz Służbą Celną RP, oferując klientom kompleksowe usługi w zakresie ochrony ich znaków towarowych.


Specjalizuje się także w naruszeniach praw do znaków towarowych w domenach internetowych, w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawie autorskim oraz prawie karnym gospodarczym.
Doświadczenie zawodowe zdobył współpracując przez ponad 12 lat z jedną z największych kancelarii prawno-patentowych Patpol Kancelaria Patentowa Sp. z o.o., gdzie był członkiem Działu Prawnego, równocześnie prowadząc indywidualną praktykę, zdobywając doświadczenie w pracy zarówno z klientami korporacyjnymi z różnych rejonów świata, jak również z klientami indywidualnymi.
Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych z zakresu ochrony praw własności intelektualnej (AIPPI, INTA), autor wielu publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej.
Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI) i Komisji Rewizyjnej Polskiej Grupy AIPPI (Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej). Uprawnienia od 2006 r.

 

  • tel. kom.: + 48 609 762 723
  • email: jaromirpiwowar@mmplegal.pl
  • Języki: polski i angielski