Adwokat (Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, 2011r), radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, 2008r) – wykonuje zawód adwokata. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Własności Intelektualnej UW oraz Centre For American Law Studies UW. Pełni funkcje Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

Specjalizacje

Tomasz Mielke prowadził w imieniu wielu renomowanych firm spory sądowe związane z naruszeniem praw własności intelektualnej, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a także szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz prawa karnego gospodarczego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył współpracując z jedną z największych kancelarii prawno-patentowych w Polsce oraz prowadząc od 2008r indywidualną praktykę. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych z zakresu ochrony praw własności intelektualnej (AIPPI, LES, ECTA, BALKAN LEGAL FORUM), autor publikacji z zakresu prawa znaków towarowych. Pełnił funkcję zewnętrznego eksperta przy powołanym przez Ministra Sprawiedliwości w 2017 roku Zespole do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej w Polsce.
Tomasz Mielke posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych oraz karnych – gospodarczych.


tel. kom.: + 48 502 724 112

email: tomaszmielke@mmplegal.pl

Języki: polski i angielski

O nas

Nasza oferta powstała jako rezultat wieloletniej i bogatej praktyki zawodowej oraz naukowych pasji i zainteresowań ugruntowanych działalnością akademicką naszych prawników. Pozwala nam to na prowadzenie doradztwa prawnego i rozwiązywanie problemów prawnych w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta, uwzględniając złożony charakter każdego z przypadków.


Kluczową praktyką naszej Kancelarii jest szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa gospodarczego, w tym prawa spółek, prawa pracy, a także prawa własności intelektualnej. Prawnicy naszej Kancelarii posiadają doświadczenie wynikające zarówno ze współpracy z klientami krajowymi, jak i zagranicznymi. Świadczymy pomoc prawną przedsiębiorcom na wszystkich etapach prowadzenia ich działalności, począwszy od projektów inicjujących działalność gospodarczą, poprzez etapy jej kontynuacji, związane także z procesami przekształceniowymi, aż do etapu jej zakończenia.
Istotny filar naszej oferty to także pomoc prawna z zakresu prawa karnego. Prawnicy naszej Kancelarii występują jako pełnomocnicy oraz obrońcy na każdym etapie postępowania karnego.


Każdemu Klientowi oferujemy wysoką jakość świadczonej pomocy prawnej, zaangażowanie oraz terminowość w jej realizacji. Nie unikamy trudnych i złożonych problemów prawnych. Oferujemy zastępstwo procesowe w pełnym zakresie, jak również bieżącą obsługę prawną, zawsze mając na uwadze konieczność indywidulnego podejścia do każdej sprawy i potrzeb klienta.


Świadczymy nasze usługi w języku polskim oraz angielskim.

Zapraszamy do współpracy.