Tomasz Mielke

adwokat

Adwokat (Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie, 2011r), radca prawny (Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie, 2008r) – wykonuje zawód adwokata. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowego Studium Własności Intelektualnej UW oraz Centre For American Law Studies UW. Pełni funkcje Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Warszawie.

  • Prawo własności intelektualnej
  • Prawo karne gospodarcze
  • Prawo karne skarbowe
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji
  • Prawo pracy

Tomasz Mielke prowadził w imieniu wielu renomowanych firm spory sądowe związane z naruszeniem praw własności intelektualnej, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji a także szeroko rozumianego prawa gospodarczego oraz prawa karnego gospodarczego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobył współpracując z jedną z największych kancelarii prawno-patentowych w Polsce oraz prowadząc od 2008r indywidualną praktykę. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych z zakresu ochrony praw własności intelektualnej (AIPPI, LES, ECTA, BALKAN LEGAL FORUM), autor publikacji z zakresu prawa znaków towarowych. Pełnił funkcję zewnętrznego eksperta przy powołanym przez Ministra Sprawiedliwości w 2017 roku Zespole do spraw opracowania koncepcji utworzenia sądów własności intelektualnej w Polsce.

Tomasz Mielke posiada również kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych oraz karnych – gospodarczych.

  • tel. kom.: + 48 502 724 112
  • email: tomaszmielke@mmplegal.pl
  • Języki: polski i angielski